Kan jag både söka och erbjuda tjänster på Care.com?

Du kan registrera dig som både tjänstesökande och tjänsteleverantör på Care.com. Du kan däremot inte använda samma profil till båda. Som tjänsteleverantör kan du endast söka efter jobb, och om du söker en tjänsteleverantör kan du endast komma i kontakt med tjänsteleverantörer.   Därför måste du skapa en annan profil på Care.com med en annan e-postadress än den du registrerade ditt första konto med, om det är så att du vill både vill hitta hjälp och söka jobb.