Kan jag bli medlem på Care.com om jag är under 18 år?

Du kan bli medlem på Care.com om du är under 18 år, men riktlinjerna för minderåriga på sidan ser lite annorlunda ut:
  • Du måste ha dina föräldrars eller din målsman/vårdnadshavares tillstånd
  • Din profil måste stå i någon av dessas namn och ni måste använda den personens födelsedatum vid registrering
  • Din ålder måste framgå i din presentation så att inga missförstånd uppstår
  • Det måste framgå i din profil att din målsman står bakom kontot, men att du kommer utföra tjänsterna
  Om du redan har skapat ett konto i ditt namn men är under 18 år kan du kontakta oss på infoSE@care.com, så hjälper vi dig att ändra kontot.