Vad är RUT/ROT-avdrag?

Husarbete är ett övergripande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion.   Grundregeln för husarbete är att den som köper ett husarbete ska bo i bostaden där arbetet utförs eller att personen i fråga har den som fritidsbostad. För att köparen ska få skattereduktion krävs även att denna äger bostaden (småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.   Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden och med högst 50 000 kronor per person och år. Om personen som utför tjänsten innehar F-skattsedel och erbjuder RUT/ROT-avdrag innebär det att tjänsteutföraren reducerar kostnaden för tjänstearbetet med 50 %.     Om tjänsteutföraren saknar F-skattsedel kan avdraget ändå utnyttjas genom att privathushållet kontaktar skatteverket och därigenom får tillbaka 50 % av den utbetalda lönen från skatteverket.   Följande räknas som hushållsarbete:
  1. Reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete)
  2. Hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn (RUT-arbete)
Krav för att reducera husarbetet:
  1. Du måste ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret.
  2. Du måste ha minst fyllt 18 år vid beskattningsårets slut
  3. Du måste ha haft utgifter för husarbete
 

Detta är information som ska ge en övergripande bild av vad som gäller när det kommer till RUT/ROT-avdrag. För en uppdaterad och mer utförlig information hänvisar vi till: Skatteverkets hemsida.