Varför kan inte Care.com lämna ut medlemmars kontaktuppgifter?

Våra medlemmars sekretess och säkerhet är viktig för oss. Därför låter vi varje medlem själv välja vilka kontaktdetaljer de vill göra tillgängliga för andra medlemmar.   Enligt sekretessbestämmelser kan vi inte ge ut kontaktuppgifter. Av det skälet erbjuder Care.com en intern meddelandefunktion för dig som användare, vilket gör att den första kommunikationen mellan alla medlemmar sker på hemsidan.