170082383_webneu-227x100

Hur man vänjer hunden vid sin baby

Så kan din hund och baby leva i harmoni

Ett vanligt orosmoment bland hundägare som skaffar barn är hur hunden kommer reagera på den nya familjemedlemmen. En del hundar kan reagera på barnet med avundsjuka, vilket kan skapa problem med familjefriden. I denna artikel kan du ta del av olika tips från Care.com som kan underlätta när ni vänjer er hund vid er baby.

Att vänja hunden vid babyn

Det är omöjligt att veta i förhand hur hunden kommer hantera det nya tillskottet i familjen. Hunden står nu längre inte i centrum och större delar av uppmärksamheten går till babyn. Hur hunden reagerar på detta varierar givetvis från fall till fall. Det finns dock flera familjer som har lyckats skapa harmoni även när familjesituationen ser annorlunda ut med en baby i centrum. Barn och hund har alla förutsättningar i världen att bli bästa vänner, men det krävs att man tränar hunden på rätt sätt.

Kontakt via doft

Det är alltid en stor fördel att låta hunden få möjligheten att lära känna er baby via doft först. På så sätt vänjer sig hunden vid den nya doften och är bekant med den redan innan babyn är hemma. En filt eller någon av babyns kläder går utmärkt.

När babyn är hemma kan hunden försiktigt få lukta på och bekanta sig med babyn – givetvis alltid under uppsikt av föräldrarna. Var vaksam på hur hunden reagerar och verkar bete sig runt babyn. Många hundar blir faktiskt lungna och avslappnade, medan andra blir spända och exalterade. Om hunden reagerar uppspelt eller spänt på babyn är det viktigt att man håller ett säkert avstånd mellan hund och baby, så att den inte börjar morra eller till och med försöker bita barnet. Efter ett par minuter kan ni göra om processen igen, så att hunden återigen får lukta på babyn och bekanta sig med doften. Om hunden skulle morra lägger ni babyn direkt i spjälsängen igen och tillrättavisar hunden för att ordentligt markera att inget morrande eller spänt beteende är accepterat i närheten av babyn.

När hunden har en bra sinnesstämning runt babyn kan ni uppmuntra detta med hundgodis, så att den vet hur den bör bete sig när babyn är i närheten. Oavsett hur hunden beter sig bör ni dock aldrig lämna hunden ensam med barnet. Även om den är snäll och tillgiven runt babyn vet man aldrig vad som kan hända utan er uppsikt. Informera även eventuell hundvakt om de förutsättningar som er nya familjesituation innebär och vilka regler som gäller när hunden är i närheten av babyn.

Ge även din hund tid och uppmärksamhet

När er efterlängtade baby väl är hemma är det viktigt att markera för hunden att det finns nya saker att förhålla sig till, men att den fortfarande är en uppskattad medlem i familjen. Inte nog med att hunden behöver dagliga promenader, lek och gos är också viktigt för en hunds välbefinnande. Kan man då fortsätta tillgodose hundens behov är övergången till den nya familjesituationen betydligt lättare. Om du till en början har svårt att hitta nog med tid till hunden kan du alltid anlita en hundvakt som kan tillbringa lite extra tid tillsammans med din hund.

Behåll rutiner

Hundar mår bra av rutiner och regelbundenhet. Se till att försöka hålla samma rutiner, framförallt när det gäller exempelvis promenader. Alla hundar har ett visst behov av motion för att må bra, och om ni håller uppe era rutiner med promenader får den bättre förutsättningar att vänja sig vid babyn då den är balanserad.

Med hjälp från dessa tips på Care.com har du stora möjligheter att uppnå harmoni i er nya familjesituation. Även om det kan uppstå svårigheter till en början finns det alltid stora utvecklingsmöjligheter som på sikt kan leda till en god relation mellan ert husdjur och barnet. Detta gäller oavsett om det handlar om hund, katt, kanin eller häst!Kommentera denna artikel
*

*