magazine_pic-227x100

6 tips för att undvika stress vid läxläsning

Fortsätt vårterminen stressfritt med våra läxläsningstips

Barn lär sig gärna – och mycket! Ibland kan det dock uppstå problem vid läxläsning hemma. Vi har 6 tips på hur du kan göra läxläsningen enklare och därmed undvika stress.

Läxor kan ibland vara både långtråkiga och enformiga. Framförallt när det gäller ett ämne som barnet inte tycker är särskilt intressant eller roligt. Samtidigt känner föräldrar givetvis oro och ansvar över barnets läxläsning när det verkar gå trögt. Därför har vi på Care.com har samlat våra bästa tips för en mer stressfri läxläsning.

1. Lugn och ro

Det allra viktigaste när man ska få läxor gjorda är att det är lugnt runtomkring. Om TV:n står på i bakgrunden, dammsugaren är igång i närheten och andra familjemedlemmar gör något annat i samma rum är det svårt för alla att behålla fokus på läxorna. Det är bara när det är lugnt i omgivningen som barnet verkligen kan få ro och koncentrera sig på läxorna. Därför är det allra bäst att läxläsningen sker i ett rum utan saker som distraherar.

2. Rutiner

För skolbarn är rutiner A och O, särskilt när det kommer till läxläsningen. Fundera på när ditt barn är som piggast efter skolan och försök lägga upp läxrutinerna därefter. Kanske barnet lär sig allra bäst med kvällsmaten i magen, eller kanske passar det bättre direkt efter mellanmålet innan kvällen? Kom gemensamt fram till när den perfekta tiden för läxorna är för just ditt barn.

3. Det ska vara roligt att lära sig

Förutom att verkligen understryka hur viktigt det är att lära sig saker i skolan kan du också försöka betona det roliga i att lära sig något nytt. Använd bilder och berättelser, så att barnet tar till sig informationen lättare och läxläsningen blir mer lättsam.

4. Ge beröm

Se till att barnet beröm när läxan äntligen är färdig för dagen. Kanske läraren har berättat om något positivt som ditt barn har gjort i skolan – prata då om detta med ditt barn! Fortsätt uppmuntra och lyft fram de framsteg som sker på vägen. Akta dig för hård kritik dock, då barn (framförallt mindre barn) har svårt att ta sig till sådan negativ och hård kommunikation.

5. Självständighet

Alla barn måste lära sig att göra läxorna självständigt, utan att fråga mamma eller pappa om hjälp hela tiden. Därför är det en bra idé att låta barnet göra läxorna för sig själv i sitt rum, och sedan hjälpa till med en lösning om det verkligen skulle behövas. Självklart ska inte barnet behöva känna sig ensamt om läxorna, föräldern bör alltid finnas där som stöd. Men för den skull ska inte svaret komma för enkelt till barnet.

6. Stöd

Ditt barn lär sig och utvecklas fortfarande. Därför behöver alla barn någon som finns där som ett konstant stöd under processen. Hjälp till att skapa struktur kring läxläsningen och se till att även du håller dig uppdaterad när det kommer till undervisningsmaterial och läxplaner.Kommentera denna artikel
*

*