14_09_01_Bild_Magazin_slider_657x288_Lesen_2-227x100

Hur väcker man läsglädjen hos barn?

Barn och självständig läsning – så gör du

Att väcka läsglädjen hos barn: nyttiga tips på hur du uppmuntrar läskunskaper och läsglädje hos dina barn.

Att få upp intresset för läsning hos sitt barn kan vara en av de större utmaningarna som en förälder eller läxhjälp har. Att fungera som en förebild när man kanske inte själv läser så mycket gör uppmuntran dessutom betydligt svårare. Eftersom läsning är grunden för lärandet och en viktig byggsten i uppväxten är det bra att börja så tidigt som möjligt med att få igång läsintresset ordentlig, så att barnet får alla förutsättningar att få bra läs- och skrivkunskaper.

 

En vanlig fråga som kan uppstå kring barn och läsande är ofta vilka böcker som passar barn i olika åldrar. Många barnböcker har angivet vilken ålder de är ämnade för, medan andra bokhandlar har olika hyllor för specifika åldersgrupper.

Bilderböcker

I småbarnsåldern handlar det om att förälder och barn tillsammans upptäcker bilderböcker och de första orden som introduceras. Under tre års ålder är det bäst med bara bilder med karaktäristiska karaktärer och ting. Mellan tre och fem års ålder är bilderböcker med text att föredra, där händelseförloppet i boken beskrivs även i text.

 

Läsning i grundskolan

Första och andra klass är när barnen kommer igång med läsandet på allvar. Här introduceras barnen till kortare texter med större bokstäver. Utefter barnens utveckling kan du välja böcker med längre texter och lite mindre text. Efter klass fyra kan texterna ligga på ungefär 120 sidor.

 

Om du vill hjälpa ditt barn att få upp intresset för läsning har vi på Care.com följande tips:

Engagera dig i ditt barns läsning

Prata gärna med ditt barn om vad det läser. Diskutera karaktärer, händelser och annat för att hålla intresset för berättelser uppe. För att pusha läsutvecklingen kan du alltid återknyta till ord och bokstäver i vardagen: på zoo, under semestern, stranden eller i mataffären. Om ni ofta läser en bok om någon som går på zoo exempelvis kan ni alltid prata om händelser ur berättelsen när ni själva besöker något zoo, så att barnet kan identifiera sig och leva sig in i berättelserna på ett roligt sätt. Ha tålamod och svara på de frågor som barnet kan ha.

Var kreativ

Ni kan alltid utveckla läsandet genom att vara kreativ: skapa egna berättelser tillsammans, måla eller pyssla ihop med ditt barn. Att gestalta berättelser genom bild och pyssel ger liv åt böckerna på ett helt nytt sätt. Dessutom får ditt barn chansen att utveckla sin kreativitet.

Byt roller

Till en början är det självklart att det är den vuxna som läser sagan högt. Med stigande ålder ökar dock barnet sina läskunskaper, vilket skapar en perfekt möjlighet att byta roller. Om barnet för läsa högt utvecklar barnet sitt läsande, läsningen kan uppfattas som mer intressant och barnets självförtroende i läsningen ökar.

Anpassa er efter intressen och egenskaper

Tycker ditt barn om djur? Är poliser och brandmän inte alls intressanta? Anpassa vad ni läser efter barnets intressen. Genom att utnyttja ett brinnande intresse för fotboll, musik eller andra länder får läsglädjen en extra knuff automatiskt. Följ barnets läsutveckling och försök hitta böcker åt barnet tillsammans även i en högre ålder.

Blanda läsandet

Använd gärna vardagliga saker för ditt barns läsutveckling. Det behöver inte alltid vara en bok! Bruksanvisningar, busstabeller eller menyer är alla textmaterial som kan vara väldigt hjälpsamt i ditt barns läsutveckling. På så sätt kopplar barnet sin läskunnighet till resten av livet, och hur viktigt det är att kunna läsa. Hjälp barnet läsa upp recept när ni bakar eller slå upp ett namn i telefonkatalogen tillsammans – gör det till en rolig lek!

 

Vi på Care.com hoppas att dessa tips kan hjälpa både föräldrar och alla som jobbar som läxhjälp att uppmuntra barn till läsglädje.

 
 Kommentera denna artikel
*

*