118285062_Motivation-227x100

Skolstress hos barn

För mycket stress från skolan kan leda till allvarliga konsekvenser. Därför är det viktigt att vara medveten om dessa risker i tid. Vi på Care.com har tips och råd för hur du kan förhindra skolstress hos ditt barn och vad som hjälper mot stress och utmattning.

När skola och vardag skapar för mycket stress

När leken inte får något utrymme mellan matte- och svenskalektionerna och fotbollsträningarna och läxhjälp tar upp större delen av vardagskvällarna bör man se över barnets situation ordentligt. För mycket skolstress för barnet kan leda till svåra hälsoproblem – både psykiskt och mentalt.

Förändringar hos ditt barn: så påverkas barn av stress

 Tecken på överansträngning hos barn kan vara:

 • Mer förekommande nedstämdhet och oengagemang
 • Vissa barn drar sig undan i hemmet och gömmer sig i sin egen värld
 • Vad gäller skolan kan koncentrationsvsvårigheter och sämre skolresultat vara tecken på skolstress och utmattning
 • Om stressen eskalerar kan sömnproblem, huvudvärk och magont uppstå
 • En annan konsekvens av stress hos barn kan i längden till och med vara ätstörningar. Vissa äter mer än vanligt och andra har inte alls någon aptit mer

Varför uppstår skolstress?

Redan i tidiga år kan prestationskrav uppstå i skolan. Pressen kommer i dessa fall från såväl skolan som föräldrar och privatlärare, då de vuxna är medvetna om hur viktig utbildning är för framtiden. Även om detta är en sanning tvingas dessa krav och förväntningar på barnen alltför tidigt. I många fall har barnen dessutom fullspäckade scheman, med hemläxor på eftermiddagen och aktiviteter på fritiden. Därmed får barnen på tok för lite tid som är spontan, fri och oplanerad.

Så undviker du skolstress hos barn

 • Se till att barnet har nog med fritid till avkoppling, sover ordentligt, har nog med självvalda aktiviteter och dessutom äter näringsrik mat.
 • Att barnet har en trygg miljö och att ni har en bra och nära relation är A och O för barnets välbefinnande. Se till att det är självklart att barnet kan komma till dig med problem eller bekymmer, och att du alltid finns där som stöd. När problem uppstår är det viktigt att du markerar att du vill lösa problemet. Se gärna till att involvera respektive lärare om det är så att problemet är relaterat till skolan.
 • En läxhjälp eller privatlärare kan faktiskt underlätta för såväl barn som förälder när det kommer till hemläxor efter skoltid. Se dock till att inte belasta ditt barn med för många timmar läxhjälp i veckan.
 • Struktur är ett bra sätt att motverka stress. Försök få in en veckoplanering så tidigt som möjligt i ditt barns vardag. Planera även in planer för lek och återhämtning.
 • Social kontakt och lek med andra barn innebär mycket återhämtning och en naturlig paus för barnet. Försök därför planera in träffar med barnets kompisar så mycket det är möjligt.
 • Ge rätt feedback till ditt barns skolresultat! Se till att belöna bra resultat och försök stötta vid sämre resultat, snarare än att bestraffa. Detta har bättre effekt på barnets välmående och i längden också skolresultaten!

Oavsett är det en stor fördel om du upptäcker skolstress i tid. Försök dock gå till botten med varför skolstress uppstår hos ditt barn, istället för att fokusera alltför mycket på de effekter som den har haft på ditt barn. I längden hjälper det ditt barn att komma ifrån skolstress och därmed på sikt även må bättre.Kommentera denna artikel
*

*