De vanligaste problemen som uppstår mellan familj och tjänsteleverantör

Så kan man undvika onödiga missförstånd

Care.com går igenom de vanligaste orsakerna bakom konflikter som kan uppstå, och ger tips på hur man kan undvika och lösa dessa.

Även om allt känns bra i början kan det ibland uppstå problem mellan tjänsteleverantörer och tjänstesökande. I de flesta fall kan dessa problem lösas eller till och med undvikas med enkla regler och öppen kommunikation. Här hittar du en lista på de 5 vanligaste missförstånden som uppstår mellan tjänstesökande och tjänsteleverantörer, och hur du kan handskas med dessa.

1. Att inte hålla tider

Tjänstesökande:

Om tjänsteleverantören ofta kommer för sent till överenskommna tider ska du inte skämmas att ta upp detta problem med personen i fråga. Tjänsteleverantören måste veta att det är viktigt att hålla tider. Sena ankomster har konsekvenser för din tidsplan för resten av dagen! En barnvakt finns där för att avlasta familjen och inte för att skapa ytterligare problem för ditt schema. Om inget ändras i punktligheten efter ett samtal men du fortfarnde vill ha kvar tjänsteleverantören bör du kanske flytta tiden till 15 minuter tidigare. Så kan du säkerställa att du har lite extra tid och att resten av ditt schema inte påverkas även om tjänsteleverantören är sen.

Tjänsteleverantör:

Även arbetsgivare måste hålla sig till punktlighet. Det kan naturligtvis hända att ett möte håller på längre än vad som var planerat. Be din arbetsgivare att informera dig om förseningar i god tid. Om dessa förseningar sker ofta bör du kanske prata med din arbetsgivare om att förlänga dina arbetstider. På så sätt kan du planera in övertid och planera din dag utifrån det. Självklart måste du få betalt för extra timmar som du eventuellt arbetar. Det kan vara bra att ha ett papper där du skriver upp alla dina timmar som du har jobbar.

2. Oordning

Tjänstesökande:

Vem vill inte komma hem till ett rent hem efter jobbet? Man måste dock förstå att ens barnvakt inte har samma roll som en städhjälp. Du kan förvänta dig av en barnvakt att det inte ligger leksaker över hela huset när du kommer hem och att barnens rum är i ordning. Städning av hela hemmet hör dock normalt sett inte till en barnvakts arbetsuppgifter. Om det handlar om saker som förflyttas i huset, disk som inte plockas undan eller skräp som ligger omkring bör du ta upp detta med din barnvakt. Barnvakten ska agera förebild för dina barn, även när det kommer till att ha ordning omkring sig!

Tjänsteleverantör:

Du är punktlig till jobbet och där väntar ett berg av smutstvätt som du förväntas ta hand om. Vad gör du då? Om detta inte ingick i ert avtal från början är det hög tid att prata om detta med din arbetsgivare. Förklara att barnen eller djuren som du tar hand om i hemmet har högsta prioritet och att det inte finns tid till övers för att ta hand om sysslor som tvätt och städning. För att undvika framtida missförstånd bör ni komma överens om regler och skriva ner dessa i ett kontrakt.

3. Regler i hemmet

Tjänstesökande:

Om du inte är okej med att din hundvakt matar hunden med massor av hundgodis eller att din barnvakt inte lägger barnen vid deras normala sovtider bör du införa regler. För ett samtal med tjänsteleverantören och förklara vilka regler som du vill att personen ska följa. Det kan vara bra att hänga upp en lista med dessa regler på kylskåpet eller på anslagstavlan, så att tjänsteleverantören alltid kan se reglerna.

Tjänsteleverantör:

Är du inte säker på vilka regler som gäller i hemmet där du arbetar? Fråga! Genom att fråga kan du undvika framtida missförstånd med regler som inte följs. Ofta är det så att föräldrarna inte är helt medvetna om sina regler och att de sätter upp och följer dessa instinktivt. Be familjen skriva en lista med regler som gäller i hushållet så att du kan följa dessa och undvika missförstånd.

4. Betalning

Tjänstesökande:

Du kanske inte är van vid att vara i rollen som arbetsgivare och vara tvungen att betala ut lön till andra. Trots detta är det viktigt att det inte uppstår några oklarheter mellan dig och tjänsteleverantören kring det här ämnet. Kom överens om när lönen ska betalas ut: i början eller i slutet av månaden, eller kanske efter varje arbetstillfälle? För att inte förlora översikten bör du dokumentera timmarna som tjänsteleverantören har arbetat hos dig.

Tjänsteleverantör:

Har du problem med eller frågor kring betalningen? Klara upp dessa och prata med din arbetsgivare. I samtalet bör framgå att du gärna utför ditt arbete och att du tycker om det men att du dock inte är beredd att acceptera försenade eller oregelbundna betalningar.

5. Opålitlighet

Tjänstesökande:

Dyker din tjänsteleverantör inte upp ibland, eller avbokar han eller hon i sista stund? Om du vill behålla personen i fråga måste du prata med tjänsteleverantören och komma överens om hur det ska se ut i fortsättningen. Kanske vore det bra att komma överens om hur långt i förväg tjänsteleverantören måste avboka, så att du får möjligheten att hitta någon annan som kan hjälpa dig istället. Berätta hur viktigt det är för dig med pålitlighet och att om situationen inte förbättras så blir du tvungen till att hitta en pålitligare tjänsteleverantör.

Tjänsteleverantör:

Är det så att din arbetsgivare ofta flyttar på överenskommna tider eller avbokar i sista stund? Prata med arbetsgivaren och förklara vilka konsekvenser för sena avbokningar har för dig. Precis som din arbetsgivare förväntar sig att du ska vara professionell kan du också kräva detta från din arbetsgivare.

 

Vi på Care.com hoppas att dessa tips och råd kan hjälpa såväl tjänsteleverantörer som tjänstesökande. Vill du ha mer tips om vardagshjälp och ansökningsprocessen? Besök gärna våra Service-sidor

 
 Kommentera denna artikel
*

*