Dagbarnvårdare

En dagbarnvårdare eller dagmamma är en person som tar hand om 1-5 barn i sitt egna hem. Barnen är i åldrarna 1-12 år och i familjedaghemmet (hemmet där dagbarnvårdaren bor) bedriver dagbarnvårdaren pedagogisk omsorg.  I de flesta fall är dagbarnvårdaren anställd av kommunen, men det finns även de dagbarnvårdare som arbetar privat, men då med tillstånd från kommunen.  Många dagbarnvårdare inom samma område samarbetar med varandra i så kallade dagbarnvårdsgrupper. Detta innebär att barnen får en möjlighet att träffa och leka med andra barn. På så sätt blir det möjligt för barn och dagbarnvårdare att utföra aktiviteter i en större grupp än vad som annars hade varit möjligt.

Fördelar med Dagbarnvårdare

Fördelarna med att låta en dagbarnvårdare ta hand om dina barn är många. Grupperna är mycket mindre än på exempelvis ett dagis vilket innebär att barnen får större uppmärksamhet och prioriteras högre. Familjedaghem är därför extra lämpade för de barn som har ett behov av att vara i mindre grupp. Några andra fördelar med att lämna över sina barn till en dagbarnvårdare är:
  • Barnet vistas i en hemlik miljö.
  • Mindre grupper  - större fokus på barnen.
  • Flexibelt och andra öppettider – om föräldrarna har oregelbundna arbetstider.
  • Lättare att få plats än på ett dagis (i många fall).
Man ska även komma ihåg att det inte enbart finns fördelar med att lämna över sitt barn till en dagbarnvårdare. Eftersom barnen inte kommer träffa riktigt lika många andra barn som på en förskola är det extra stora krav på personkemin mellan barnen. Om du anser att det är viktigt att ditt barn har kontakt med ett större antal barn kan det därför vara bra att välja en dagbarnvårdare som har kontakt med andra i sitt område.

Dagbarnvårade - Utbildning och Lön

Många dagbarnvårdare är utbildade som barnskötare eller förskolelärare. Att kontakta en utbildad dagbarnvårdare har många fördelar - inte minst för barnets pedagogiska utbildning. Dock är det inte något krav att dagbarnvårdarna har någon utbildning, vilket innebär att utbildningsnivån ibland kan vara något lägre. En Dagbarnvårdare lön skiljer sig ganska mycket åt, beroende på om du arbetar kommunalt eller privat. Detta skiljer sig också mellan olika kommuner, vilket innebär att man bör kolla med sin kommun innan.  Antingen får du fast (kommunal) lön eller, om du arbetar privat, ersättning per barn du tar hand om. Här kan du kolla din barnvakt lön.