Dagmamma

En dagmamma är en person som tar hand om andras barn i sitt egna hem, även kallat familjedaghem. En mer formell benämning på yrket är dagbarnvårdare. Många dagmammor är utbildade barnskötare och kan erbjuda pedagogisk verksamhet i sina hem. Verksamheten brukar vara individuellt anpassad och innebär att barnen fortfarande kommer att lära sig saker samt utvecklas som barn på en förskola. Vilka aktiviteter som utövas beror på barnens behov och förutsättningar, men inkluderar ofta aktiviteter som pyssel, sång och lek, och traditionsfirande.

Dagmamma eller dagis – vad ska jag välja?

Det finns både likheter och skillnader mellan att ha sitt barn hos en dagmamma eller dagis. Beroende på vad du och ditt barn föredrar kommer det ena alternativet passa bättre än det andra. Precis som med mycket annat finns det både för- och nackdelar med att be en dagmamma ta hand om dina barn. Den största fördelen med dagmammor, framför t.ex. dagis och förskolor är de mindre grupperna. För många barn är det mycket enklare att utvecklas i sin egna takt hos en dagmamma, eftersom det är ett större fokus på den enskilda individen. Ett stort antal barn trivs bättre med mindre grupper där de känner sig hörda och sedda, samt kan uttrycka sin egna åsikt. Många dagmammor brukar dessutom träffa andra dagmammor, vilket innebär att barnen kan träffa och umgås med en större grupp barn. En annan fördel med dagmammor är att barnet vistas i en miljö som påminner mer om den därhemma, vilket är något som många föräldrar sätter ett stort värde i. För dig som arbetar på ovanliga arbetstider kan en dagmamma även innebära fördelen med att kunna få barnpassning på tider då en vanlig förskola normalt har stängt.

Vad innebär en privat dagmamma?

Att arbeta som privat dagmamma innebär att man inte är anställd av kommunen. En person som vill börja arbeta som privat dagmamma eller dagbarnvårdare måste ofta ansöka om tillstånd hos kommunen.  Detta innebär att dagmamman blir egen företagare och därmed sköter sig själva. Anledningarna till att många välja att arbeta som privat dagmamma framför att vara anställd av kommunen kan vara många. Det kan antingen bero på bristande arbetsmöjligheter hos kommunen eller ett behov att kunna anpassa verksamheten efter egna och föräldrarnas önskemål. Om man vill börja arbeta som privat dagmamma ska man höra med sin kommun. Det kan nämligen vara skillnad att arbeta som dagmamma i Stockholm och att arbeta som dagmamma i Göteborg.


Kommentarer
  1. Dagmamma
    Lima Hashimi | Monday,September 24.2018

    Hej!Om man vill jobba som dagmamma får man ha fast kontrakt?

Kommentera denna artikel
*

*