Lokalvårdare

Lokalvårdare är det formella namnet på en städare eller städerska, och är en person vars huvuduppgift är att städa. Städare kan vara anställda av företag eller välja att arbeta privat för uppdragsgivaren. Städning och städhjälp förekommer på flera olika platser, såsom arbetsplatser, offentliga miljöer och i privathem. Det finns flera olika typer av städning, t.ex:
  • Flyttstädning
  • Grundstädning
  • Kontinuerlig städning
  • Specialstädning
Arbetsuppgifterna varierar beroende på var lokalvårdaren städar och om man arbetar för ett städföretag kan arbetsuppgifterna variera väldigt mycket från dag till dag. En dag kan det handla om att städa ett trapphus, medans det en annan dag kan handla om ett helt kontor.

Lokalvårdare lön

Hur mycket en lokalvårdare eller städare tjänar skiljer sig väldigt mycket beroende på vilken typ av erfarenhet denne har, vilka arbetsuppgifter som ska utföras samt var personen arbetar. Tidigare förknippades städning ofta med svart arbete och det var vanligt att familjer anställde lokalvårdare utan att skatta för det. I samband med införandet av RUT-avdrag för hushållsnära tjänster har detta minskat och idag är städning den vanligaste formen av husarbete som är berättigat till RUT-avdrag. Med RUT-avdraget behöver kunden (familjen eller företaget) endast betala hälften av arbetskostnaden till städaren eller städföretaget som utför arbetet. När arbetet sedan är utfört betalar skatteverket resten, vilket innebär fördelar för alla parter. Läs mer om städhjälpens lön.

Lokalvårdare utbildning

Att arbeta som städare eller lokalvårdare innebär ofta att man måste klara av att utföra en rad olika arbetsuppgifter. För att arbetet ska bli så effektivt och bra utfört som möjligt krävs det att man har en bra arbetsteknik och ofta kan det även vara krav på att man har en lokalvårdare utbildning. Många gånger kan arbetsplatsen erbjuda introduktions eller grundutbildningar inom städning, men detta beror självklart på var du arbetar. Om du arbetar privat åt en familj kommer detta självklart inte att ske, men däremot kan denna kräva att du har ett intyg från en lokalvårdare utbildning eller liknande.  Ibland kan det handla om så enkla saker som att ha rätt kunskap om olika tekniker för rengöring eller att veta hur du tar hand om en viss golvtyp.