Trädgårdsmästare

Trädgårdsmästare är ett yrke där en person arbetar och har kunskap inom skötsel och odling av växter. Bland arbetsuppgifterna ingår bl.a. planering och ledning av arbetet hos ett trädgårdsföretag eller en parkanläggning. En trädgårdsmästare kan både vara anställd av ett större företag eller arbeta som egen företagare.  Planering är en av de viktigaste arbetsuppgifterna för en trädgårdsmästare oavsett var eller för vem man arbetar. Trädgårdsmästare och trädgårdsföretag kan ha olika inriktning och beroende på vad man har valt att inrikta sig på skiljer sig även odlingsformen. En del växter måste odlas i växthus beroende på klimat och säsong, medans andra växter klarar av att odlas utomhus. Många företag specialiserar sig på få produkter som de sedan säljer vidare till exempelvis grossister.

Trädgårdsmästare jobb

Som trädgårdsmästare kan man antingen arbeta som egen företagare eller som anställd för ett trädgårdsföretag. Eftersom den svenska trädgårdsnäringen konkurrerar med leverantörer från andra länder, där förutsättningarna för att odla kan vara bättre, är det svårt att veta hur framtiden för trädgårdsmästare jobb ser ut. Ofta anställer trädgårdsföretag personal under högsäsong vilket innebär att det är perfekt för den som behöver ett sommarjobb. Om man skulle vilja ha ett trädgårdsmästare jobb året runt är det att rekommendera att man blir egen företagare, men detta innebär självklart ett större ansvar och mer risker.

Trädgårdsmästarutbildning

Om man vill bli trädgårdsmästare kan man få en grundutbildning redan på gymnasiet. Om man sedan vill ha en riktigt trädgårdsmästarutbildning kan man antingen välja yrkeshögskolan eller att läsa till trädgårdsingenjör på Sveriges Lantbruksuniversitet. Om man väljer att bli trädgårdsingenjör kan välja mellan inriktningarna design, marknad och odling på sin trädgårdsmästarutbildning.