Hur vet jag att jag hittat en duktig tjänsteleverantör inom äldreomsorg?

Dessa egenskaper bör du söka efter hos en tjänsteleverantör inom äldreomsorg:

  Vid valet av en passande tjänstelevantör till dina anhöriga borde du söka efter följande egenskaper.   Att finnas där: En tjänsteleverantör måste ibland helt enkelt bara finnas där, sitta i lugn och ro och hålla den äldres hand. Det får inte vara så att tjänsteleverantören ständigt är på språng, städar eller springer ärenden. Det är viktigt att man får känna att människor tar sig tid, lyssnar och verkligen intresserar sig för vad man har att berätta.   Flexibilitet: Om tjänsteleverantören kommer försent eller går tidigare kan det vara ett problem för den äldre. Det finns många äldre personer som känner sig förvirrade om man kommer försent eller lämnar dem ensamma en längre stund. Att lämnas ensam för länge när det inte är planerat kan innebära att en dement person lämnar spisen på eller att en person med diabetes inte äter rätt eller tar fel dos insulin.   Uppmärksamhet: Det är inte läkaren, utan tjänsteleverantören som träffar personen dagligen. Därför är det just tjänsteleverantören som kan se förändringar hos den äldre som kan tyda på hälsobesvär och sjukdomar. Det krävs ingen medicinsk utbildning för att se om en person verkar må sämre, och om detta kan upptäckas i tid kan det innebära att även svåra sjukdomar kan botas om de behandlas i tid.   Visa lugn och harmoni: En person som tar med sig privata problem till jobbet och som låter sig påverkas av annat under arbetstid bör nog inte jobba med äldreomsorg. En äldre person ska inte behöva uppleva stress eller instabilitet på grund av tjänsteleverantörens personliga problem.   Delade intressen: Älskar du fotboll? Då kan det vara idé att hitta någon med ett lika stort intresse för sport? Naturligtvis är det inget måste, men det är alltid skönt att ha några saker gemensamt med tjänsteleverantören.   Vad är viktigt att tänka på vid valet av tjänsteleverantör?   Förr eller senare kommer den tidpunkten då en person inte klarar av vardagen utan hjälp. Oavsett hur mycket hjälp personen är i behov av, är det viktigt att fundera på vilken typ av äldreomsorg som är den bästa för individen.   Om det är möjligt och personen är frisk nog är det viktigt att den som kommer få hjälp är delaktig i mötet med tjänsteleverantören. På så sätt kan anhöriga och personen hjälpen gäller diskutera igenom valet gemensamt.   För många äldre är ämnet hjälp och vård ett svårt och känsligt ämne. Att ha respekt och vara finkänslig inför denna nya situation är oerhört viktigt för den äldre personen. Det är viktigt att den äldre personen inte tycker att andra "pratar den över huvudet", eller att den inte får vara delaktig i beslutet.   Dessvärre bor ofta familjemedlemmar långt ifrån varandra, vilket gör att föräldrar inte kan få så mycket hjälp i vardagen av sina barn. Det är då utomstående hjälp är viktig att hitta, samtidigt som det måste vara en passande och pålitlig tjänsteleverantör.