Vad bör jag tänka på när jag skriver avtal med barnvakten?

Den som vill anställa en barnvakt bör tänka på att ha en skriftlig överenskommelse. Detta är viktigt dels för att det är viktigt att bestämma vilka rättigheter samt vilket ansvar som barnpassningen innebär, och dels för de kostnader som medkommer med barnpassningen. Ett kontrakt är inte lagligt nödvändigt, men helt klart en fördel!   Vi delar också med oss av nyttiga tipps om vad som inte får glömmas i första samtalet med barnvakten.  

Skyldigheter och ansvar

 • Arbetstimmar och arbetsdagar: Arbetar din barnvakt deltid eller heltid? Jobbar han eller hon enbart under veckodagar eller även på helger? Hur ser arbetstiderna ut? Vad händer om du kommer hem försent (exempelvis överenskommelse om övertid)?
 • Ansvarsområden: Vilken omfattning har barnpassningen? Är det tänkt att barnvakten även ska utföra andra sysslor så som matlagning, städning, tvätt eller djurpassning? Se till att alla relevanta arbetsuppgifter finns nedskrivna i avtalet. Ta med de främsta arbetsuppgifterna likväl de som kan komma att behövas vid enstaka tillfällen.
 • Förmåner: Får barnvakten ha tillgång till telefon, dator och Internet i hemmet? Får den bjuda besökare till ditt hem?
 • Måltider: Är det tänkt att barnvakten ska ta med sig egen mat eller får den mat hos dig? Om barnvakten bor i ert hushåll: Vad gäller när det kommer till inhandling av livsmedel – Vem betalar för vad? Vem ska handla? Var kan barvkakten ha sina matvaror?
 • Aktiviteter: Vilka aktiviteter ska barnvakten ha tillsammans med barnen? Vad bör de inte göra tillsammans (t.ex. bada eller gå ut i skogen)? Har barnen aktiviteter som barnvakten ska ta dem till? Vad kostar resorna och hur regleras betalningen när barnen är på sina aktiviteter?
 • Kommunikation: När och hur kan du kontakta barnvakten under dagtid? Är det alltid möjligt att nå barnvakten? Vem är kontaktpersonen vid nödfall?

Betalning och övriga förmåner

 • Betalning: Vilken lön gäller för din barnvakt under dagar, nätter, helger och helgdagar (de flesta barnvakter får timlön)?
 • Utbetalning: När betalas barnvakten? Veckovis, var fjortonde dag eller en gång i månaden?
 • Övertid: Hur ser ersättningen ut om du är försenad och han eller hon måste jobba övertid?
 • Övriga ersättningar: När får barnvakten övrig ersättning? Får den exempelvis betald semester?
 • Hälsa och försäkring: Vilka försäkringar står du för?

Transport och resor

 • Bil: Ska barnvakten vid behov använda sin egen bil, eller kan den använda familjens bil?
 • Bensinkostnader: Står barnvakten för bensinkostnaderna? Hur ersätts barnvakten för kostnader som den har lagt ut för, exempelvis bensin?
 • Lokaltrafik: Kommer barnvakten åka med lokaltrafik? Betalar du för biljetter? Finns det särskilda regler för användning av buss - och tågtrafiken under själva barnpassningen?

Sekretess och tystnadsplikt

 • Information: Personlig, medicinsk, jobbrelaterad och ekonomisk information om familjen ska aldrig delas vidare till en tredje part.
 • Sociala medier: Får barnvakten ha med er familj och barnen på sociala medier? Får bilder på barnen användas? Vad är tillåtet och vad är inte tillåtet?

Uppsägningsperiod och ersättning

 • Kom överens om huruvida kontraktet innefattar en uppsägningsperiod och en paragraf om avbrott. Ett kontrakt utan detta innebär att båda parterna kan avbryta kontraktet när som helst.
*För mer information om kontraktet och relevanta punkter som det ska innehålla kan du kontakta en rättslig rådgivare. Vad som angivits här är ingen yrkesmässig rådgivning och vi göra inga anspråk på fullständig korrekthet.