Vad borde jag veta om barnvakten?

När du anställer en barnvakt för första gången är nervositeten säkerligen stor. Det finns mycket att tänka på och viktiga steg som bör tas innan du och din barnvakt är redo att börja ert samarbete. Därtill hör en intervju och tecknandet av ett kontrakt.   1.Innan du låter din nya barnvakt ta hand om dina barn bör du bilda dig en uppfattning om honom eller henne, vilket bäst görs i en personlig intervju.   2. Innan barnvaktens första arbetsdag bör även alla rättsliga och organisatoriska frågor kring försäkrning, betalning och uppdragets längd vara besvarade.   3. Om det finns möjlighet rekommenderar vi även att du presenterar barnvakten för dina barn i hemmet eller i en annan för barnen trygg omgiving. Om det finns tid är det allra bäst om barnvakten långsamt förs in i barnens vardag.   I det första samtalet med den potentiella nya barnvakten finns det frågor kring erfarenhet och personliga egenskaper som är särskilt viktiga att ställa - så att du finner en barnvakt som passar bra in i din familj och som du är nöjd med.  
  • Fråga först och främst barnvakten varför hon eller han vill jobba som barnvakt. Detta hjälper dig att få en bild av hans eller hennes inställning till barn. Det kan hända att den på papper mest erfarna och kvalificerade barnvakten inte är rätt för dig och din familj om du känner att intresset för barn saknas.
 
  • Talar barnvakten entusiastikt om tidigare barnvaktsjobb? Fråga varför hon eller han avslutat de tidigare arbetsuppdragen.
 
  • Hur kreativ är den ansökande? Vad skulle hon eller han hitta på för lekar och aktiviter utomhus och inomhus?
 
  • För att du ska känna dig trygg och säker i ditt val är det en god idé att be barnvakten visa upp eventuella certifikat och referenser från familjer barnvakten tidigare arbetat för. Vi rekommenderar även, om möjlighet finns, att ringa till en familj barnvakten tidigare jobbat för och höra dig för om hur hans eller hennes arbete upplevdes. För även ett samtal med den potentiella barnvakten om de certifikat och referensbrev som hon eller han har laddat upp på Care.com.
 
  • Fråga också hur barnvakten är försäkrad. Täcker hans eller hennes privatförsäkring även uppdraget som barnvakt? Är detta inte fallet bör du höra dig för med ditt eget försäkringsbolag hur barnvakten bäst försäkras.
 
  • Vi råder dig även att be om ett telefonnummer till din nya barnvakts föräldrar eller en annan anförtrodd person i barnvaktens närhet. Detta kan vara bra att ha i nödfall.