Bör man alltid anlita samma djurpassare?

Att byta djurpassare är helt okej när största målet är att hitta en djurpassare som kan skapa en förtroendefylld relation mellan ditt husdjur och din djurpassare. Detta gäller givetvis också relationen mellan djurägare och djurpassare. Det är dessutom alltid viktigt att förklara i era samtal vilken typ av uppfostran som du föredrar till till husdjur.   Att byta djurpassare för mycket kan dock skapa osäkerhet hos ditt husdjur. Naturligtvis kan det vara nödvändigt att byta till en andra djurpassare. Det förekommer också att djurpassaren får förhinder. När du har hittat en eller två djurpassare som fungerar väl med ditt husdjur, bör du försöka hålla dig till de två så mycket det är möjligt - på så sätt får både du och ditt husdjur en tryggare tillvaro!