Behöver man en pedagogisk utbildning för att erbjuda läxhjälp?

Vissa föräldrar tycker det är viktigt att läxhjälpen till deras barn har en pedagogisk utbildning, som till exempel lärarutbildning eller utbildning som förskolelärare. Utöver detta vill många ha en läxhjälp som redan har erfarenhet av att undervisa elever eller som generellt har erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar. Utöver detta finns det många fler egenskaper som utgör en duktig privatlärare.   I andra fall är det bättre att ha en elev eller student som läxhjälp utan någon pedagogisk utbildning. Varje barn har olika preferenser och det bästa är att låta barnen ha ett stort inflytande i beslutsprocessen. I vissa fall passar det bättre med en "auktoritär vuxen" och i andra fall fungerar det bättre när åldersskillnaden mellan den som erbjuder och den som får läxhjälp inte är så stor. Be din läxhjälp om referenser och erfarenheter. Att vilja hjälpa andra elever eller studenter innebär att personen är motiverad och ambitiös.   Prata igenom med ditt barn vilka som är de viktigaste egenskaperna hos en privatlärare. Tänk på att både sökandet och urvalet av en privatlärare samt kommunikationen och utbytet mellan lärare och elev är viktiga komponenter för att hitta en lyckad och effektiv läxhjälp.  
Kommentera denna artikel
*

*