Vilka arbetsuppgifter har en personlig assistent?

En personlig assistant bör alltid ha fokus på att ge hjälp och stöd för personen i behov av personlig assistans. Personen ska kunna göra allt det han eller hon hade gjort om den inte varit funktionshindrad, både i vardagen och på fritiden. Det kan även vara aktuellt med lättare medicinsk omsorg och vård från tjänsteleverantörer. Det är individens behov som ska styra arbetet och vilka arbetsuppgifter som tjänsten kan innefatta. Nedan följer några exempel på arbetsuppgifter inom personlig assistans.  

Hjälp med vardagsaktiviteter

 • Måltider
 • Hygien
 • Påklädning
 • Vara på jobbet eller i skolan
 • Handla

Fritidssysselsättningar

 • Möjliggöra hobbys
 • Åka på resor
 • Gå på tillställningar
 • Musik och sång
 • Åka på utflykter
 • Sport
  Listan på arbetsuppgifter och aktiviteter som personlig assistans kan innebära kan göras lång. Allt handlar om vad den person som behöver assistans vill samt vilka individuella behov och fritidsintressen som personen har.      
Kommentera denna artikel
*

*