Vilken typ av personlig assistans kan jag hitta via Care.com?

Care.com kan du hitta tjänsteleverantörer inom personlig assistans som kan ge hjälp och stöd i vardagen, under fritidsaktiviteter och med hobbys. På Care.com registrerar sig även tjänsteleverantörer som har erfarenhet av lättare vård, så som hygien eller annan omsorg.   Självklart finns det även tjänsteleverantörer på Care.com som är utbildade inom personlig assistans. I varje profil kan du se de arbetsuppgifter och den hjälp som varje tjänsteleverantör erbjuder.      
Kommentera denna artikel
*

*