Säkerhet

Öppenhet skapar förtroende

  I ditt sökande efter den perfekta tjänsteleverantören ser vi till att stötta dig med en hög grad av datasekretess. Dessutom vill vi ha en stor öppenhet med hjälp av genomgående och transparant profilinformation. På så sätt kan vi kombinera säkerheten med den personliga kontakten som kan etableras mellan medlemmar via vår tjänst. Dessutom ger vi tjänstesökande möjligheten att själva kontrollera ansökningsunderlag och certifikat hos tjänsteleverantörerna. Ta dig gärna tid att se över tjänstens alla möjligheter och fördelar. Tänk också på: På Care.com kan tjänstesökande och tjänsteleverantörer ta kontakt med varandra, utbyta information och bestämma ett första möte. I och med detta ställer vi inga medlemmar i direktkontakt med varandra. Istället får medlemmarna själva friheten att ta kontakt med varandra och göra sina val utifrån sina personliga behov och vad som är viktigt för dem. På så sätt kan du få en bra bild av vad som passar just dig, samtidigt som vi ser till att hålla en god säkerhet på portalen:  

1. Känslig information och personuppgifter förblir hemliga

  Den första kommunikationen mellan alla medlemmar på Care.com sker i vår interna meddelandefuntion på hemsida. Där kan du själv avgöra om du senare vill utbyta e-postadress och telefonnummer till specifika medlemmar som du har kontakt med. Detta är en viktig faktor för datasekretessen.  

3. Tjänsteleverantörer kan ladda upp dokument och certifikat

  Våra tjänsteleverantörer har möjligheten att ladda upp certifikat och dokument på sin profil. Som tjänstesökande har du dock själv ansvaret att bedöma korrekthet och giltighet i dokumenten och certifikaten. Care.com har inte kontrollerat vad som står angivet i dokumentet och kan därmed inte garantera deras riktighet. Tjänsteleverantören kan godkänna din åtkomst till dokumenten, så att du kan kontrollera dokumenten under en viss tidsperiod. Om något saknas kan du ta detta med tjänsteleverantören direkt. Care.com har alltså inget ansvar för hur du använder dokumenten som du ges åtkomst till.  

4. Tjänsteleverantörer uppmuntras att vidareutbilda sig och hålla höga kvalifikationer

  Ju bättre en tjänsteleverantör är på sina arbetsuppgifter och att handera eventuella nödsituationer, desto tryggare kan du känna dig när du tar hjälp av en specifik tjänsteleverantör. Care.com uppmuntrar alla sina tjänsteleverantörer att vidareutbilda sig och hålla sina färdigheter uppdaterade.

5. Skydd från intrång

Liz Fraser
Liz Fraser
Vi har en skyddande brandvägg, och vår server skyddar oss från otillåtna åtkomster. Vårt system fortsätter att utvecklas. Detta försäkrar också vårt IT-systems PCI PA-DSS-certifiering. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) är en enhetlig standard för kreditkortsföretag. Vid kontrolleringen undersökt eventuella brister av IT-systemet.  

7. Ingen information till tredje part

  Din personliga information blir aldrig delad med en tredje part utan till tillåtelse. Detta är en viktig del av vår säkerhetspolicy. Du kan inaktivera sociala plugins från exempelvis Facebook och Twitter på vår sida väldigt enkelt, genom att klicka på "Avaktivera Sociala Plug-ins".