Hur bestäms barnvaktens lön?

Lönenbaseras utifrån olika faktorer och bestäms mellan familj och barnvakt Faktorer som kan spela in är bland annat:  
  • Utbildnignsnivå
  • Särskilda kvalifikationer
  • Barnens ålder
  • Hur många barn som passas
  • Ytterligare arbetsuppgifter och ansvarsområden
  • Vilka tider barnpassningen sker
  Förutom regionala skillnader är den ekonomiska situationen för föräldrarna huvudfaktorn för lönen och eventuell löneförhöjning.   Det är vanligt att barnvakter tjänar omkring 80-120 kronor i timmen. Om barnpassningen kräver specifika kvalifikationer hos barnvakten eller om barnpassningen sker i områden med få barnvakter kan lönen öka något upp till 150 kronor i timmen.   För en dagmamma kan lönen variera. Oavsett vilken barnpassning det är, så är det viktigt att bestämma lön och ersättning innan barnvakten har börjat tjänsten.