hund cancer

Tumör hos hundar: Är det cancer?

Inte varje knöl du hittar på din hund är cancer. Ta reda på när det är oroande och när det inte är något farligt alls.

Du märker några symtom eller din veterinär gör ett rutinbesök och känner något som behöver kontrolleras: Det visar sig att din hund har en tumör. Den första frågan som du möjligtvis kommer att ställa är “Är det cancer?” En hundägare märkte för ett par år sedan att sin hund hade extremt torr och fläckig hud. Veterinären behandlade det som ett hudproblem men så småningom började hunden dricka mycket och förlorade kontrollen över sin urinblåsa.

Det visade sig att hunden hade en cancerogen tumör i levern.

På grund av hans ålder (han var då 10 år) bestämdes det att de inte skulle behandla tumören med kemoterapi utan valde istället en mildare medicinering i pillerform. Det var inte lika många risker som operation och det blev lättare att klara av ekonomiskt.

Dessa historier är en vanliga och en sak är säker – att upptäcka att sin hund har en tumör är förödande. Men tumörer hos hundar är inte alltid lika med cancer och de flesta går att ta bort. Om du ser något ovanligt på din hund eller märker beteendemässiga förändringar bör du således alltid träffa en veterinär omedelbart.

Här är fem av de vanligaste typerna av tumörer hos hundar:

1. Lymfosarkom
Tumörer på hundens lymfkörtlar kan vara perifera tumörer vilket betyder att de ligger utanför kroppshålan. Förstoring av hundens lymfkörtlar är det vanligaste tecknet. Området under din hunds käkben påverkas ofta först.

Lymfosarkom är den vanligaste typen av cancer hos hundar idag. Lymfosarkom kallas också lymfom och är den vanlig orsak till att en hund dör. I vissa fall kan du få bort din hunds tumör.

Du kan också prova kemoterapi vilket hjälper cirka 90 procent av hundarna att gå till eftergift. Beroende på cancerfasens stadium kan efteriftet vara i genomsnitt i nio till tolv månader.

Inre lymfosarkom är tumörer på insidan av din hunds kroppshålighet med svåra symptom som kräkningar, diarré, andningssvårigheter och buksmärtor. Behandlingen omfattar kemoterapi och eventuellt avlägsnande av tumören beroende på platsen.

2. Osteosarkom
Om din hund har en bentumör är det troligtvis osteosarkom som är boven. Denna tumör sprider sig snabbt och är vanligtvis förekommande på de långa benen hos stora hundraser som greyhounds.
Din hund kan bli lam i extremiteten och svullnader kan uppstå. Vanligtvis kan tumören inte avlägsnas eftersom den sprider sig så snabbt. Amputation och kemoterapi är de bästa behandlingsalternativen för din hund i detta fall och har de bästa överlevnadsfrekvenserna.

3. Mammakarcinom
Vanliga bland okastrerade tikar och brukar vara cancer i 50 procent av fallen hos tikar. Om din hund har denna brösttumör kan hon uppleva trötthet, viktminskning, svullna bröst och minskad aptit.

Din veterinär kommer förmodligen att rekommendera kirurgi för att ta bort tumören eller hela bröstkörteln. Om tumören sprider sig till andra områden kan man prova kemoterapi. Till skillnad från människor upplever mindre än fem procent av hundarna allvarliga biverkningar från kemoterapi.

4. Mastcelltumör
Av alla de elakartade tumörer som en hund kan få är en mastcelltumör den vanligaste. Mastceller finns i hud och annan vävnad och ingår i immunsystemet.

Du kan märka tumörerna genom att se svullnad och rodnad med eventuell klåda och håravfall på stället där tumören sitter. Avlägsnande är den primära behandlingen för dessa tumörer, följt av strålbehandling.

5. Lipom
Ibland även kallad fetttumör och är långsamt växande och vanliga hos äldre hundar. De är vanligen strax under huden och känns fasta men lite rörliga. De är också godartade vilket inte betyder cancer. Du bör dock alltid gå och få dem testade av en veterinär som vanligtvis gör en fin nålaspiration (sätter in en nål i massan för att extrahera vätska för att sedan undersöka den).

Din veterinär kommer att ta mätningar och observera tumören. Om massan från tumören gör din hund obekväm kan den avlägsnas. Det är dock inte nödvändigt.

Tillsammans med blodtester är det första som din veterinär kommer att göra att fastställa vilket stadie cancern har kommit i för att på så sätt bestämma hur långt det har utvecklats. Behandlingen kommer att variera beroende på vilket stadium cancern är i. Oavsett vilken behandling du bestämmer dig för såsom behandling med piller eller kirurgi så kommer din veterinär vara där för din familj hela vägen.

Läs också:

7 hundsjukdomar att se upp förKommentera denna artikel
*

*