img-article-video-game-addiction1

Är ditt barn beroende av tv-spel?

Har ditt barns tv-spelande har gått från en rolig hobby till ett beroende? I denna artikel kan du läsa om tv-spelsberoende samt tecken på att ditt barn har samma problem.

Verkar det som att ditt barn hellre spelar tv-spel än att umgås med kompisar och tillbringa tid utomhus? Borde du vara orolig?
 
Datorspel kan hjälpa oss utveckla sunt förnuft och minnesförmåga, men de kan också leda till ett allvarligt beroende.

Spelberoende hos barn

Ett beroende av datorspel tar över intresset för allt annat. Några tecken på beroende kan vara överdrivet spelande, att jobb eller läxor får lida, utveckling av brist på kontroll, nekat socialt liv och att inte kunna sluta spela även om man vet att det skapar problem.

 

Spelberoende hos barn kan brytas ner i fyra delar: påverkan på beteende, fysisk hälsa, känslolivet och socialt interragerande. Alla barn får inte problem med alla fyra områden. Älska barnet gränslöst, men omvänd inte kärleken till en tro att de alltid gör rätt saker. Håll ett öga på spelandet och försök få en bild av hur ditt barn påverkas av det.

Borde du vara orolig?

Bara för att ditt barn spelar tv-spel ibland behöver det inte innebära att du måste oroa dig. Att barn spelar tv-spel är normalt. Om ditt barn engagerar sig i andra aktiviteter också, samt äter och sover ordentligt och umgås med familjen finns det antagligen inget att oroa sig för.

Hur mycket är för mycket?

När barnet spelar mer än 5 timmar om dagen är det ett klart tecken på spelberoende hos barn. En effekt överdrivet spelande kan ha är att barnet får svårt att interragera med människor i verkliga livet.

Spelberoende barn: vilka tecken finns?

Förändrat beteende

Detta innefattar ökat spelande, oförmåga att sluta spela, frustration när man inte spelar och tappat intresse för andra hobbys.

Fysiska symptom

Detta kan vara oförmåga att sova, sämre hygien samt kronisk smärta i rygg eller handleder.

Psykiska symptom

En vanligt förekommande effekt av beroendet är depression, som ofta yttrar sig i tjurighet och/eller ångest. Barnet är glatt när det spelar men irriterat när det inte gör det.

Tecken vid interraktion med andra

Dålig förmåga att kommunicera, undvika ögonkontakt och att skaffa fler vänner online än i verkliga livet samt ta avstånd från familjemedlemmar är några tecken på att beroendet påverkar barnets sociala egenskaper.

Hur kan du hålla koll på ditt barns dator- och tv-spelande?

Föräldrar borde se till att datorer och tv-spel inte är i barnets eget rum. Dessutom bör man hålla koll på vad för spel som barnet spelar. Finns det fler vuxna i er närhet som kan hålla lite koll på barnets spelvanor? Be exempelvis er barnvakt att vara uppmärksam på hur mycket barnet spelar när föräldrarna inte är hemma.

 

Att ha rutiner som minskar tv-spelandet är också viktigt. ”TV- och teknikfria dagar” en dag i veckan är ett sätt. Skaffa en korg där alla i familjen får lägga ner sina teknikprylar (detta gäller också mobiltelefoner, föräldrar!). Detta visar att ni prioriterar att ha en nära kontakt med varandra. Om ditt barn tycker det är tråkigt, se till att hitta på aktiviteter som är roliga. Ni kan till och med be er barnvakt att tänka på att ha aktiviteter som inte innefattar teknik, så att barnet lär sig att man kan ha roligt utan tv-spel!

 
 Kommentera denna artikel
*

*