141219_Bild_Magazin_slider_Arbeitsgespraech-227x100

Planering med chefen? Så får du ut det mesta av samtalet!

Hur du som förälder kan få familjeliv och karriär att fungera

Varje förälder måste hitta en balans mellan familjen och yrkeslivet. Därför är det viktigt att vara tydlig i utvärderings- och planeringssamtal med chefen, samtidigt som man måste hålla en öppen kommunikation regelbundet.

Att vilja gå ner i timmar under småbarnsperioden eller att få mer ansvar på arbetsplatsen för att pusha på karriären kan vara frågor som är svåra att ta upp med sin chef. Som arbetande förälder tvingas eller vill många dessutom ha en flexibilitet på jobbet om barn skulle bli sjuka eller liknande situationer skulle uppstå. Att utvärdera och planera med chefen kan vara den bästa och enklaste vägen till en bättre balans mellan yrke och familjelivet.

 

Utgångspunkten: få undan förutfattade meningar

Som förälder på arbetsplatsen kan du enklast få undan de förutfattade meningarna om arbetande föräldrar på egen hand. Om man själv tror att man är begränsad på grund av sitt familjeliv är detta också vad man utstrålar.

 

Särskilt i samtal med chefen är det viktigt att inte lägga alltför stort fokus på föräldraskapet. Vad har ditt familjeliv med hur du utför dina arbetsuppgifter att göra? Att du är engagerad och empatisk på arbetsplatsen är betydligt mer relevant än att du är förälder.

Förberedelser inför samtalet med chefen

Fundera på vad för information ni har fått på företaget den närmaste tiden. Information om semesterdagar, föräldraledighet och löneförändringar är alla saker som kan vara bra att fundera över inför mötet.

 

Fundera sen över vilken arbetsmodell som passar dig och din familjesituation allra bäst, och hur du kan balansera detta med dina karriärsmål. Hur eller hur bör du fundera på vilka ansvarsområden du har just nu och argumentera hur dessa kan göras lika bra, eller kanske till och med bättre, om din arbetssituation kan balanseras bättre med familjelivet.

 

Det finns olika saker som väldigt många föräldrar delar när det kommer till önskemål om förändringar på jobbet. Care.com har tipsen på hur du får igenom dessa.

1. Jag vill ha mer ansvar

Även här är det viktigt att du utstrålar självförtroende och rätt attityd. Visa att du har mer potential. Var dessutom tydlig med vilka arbetsuppgifter du kan tänka dig att ta över och argumentera varför just du är passande för dessa ansvarsområden. Exempelvis: ”Jag vill bli team manager, eftersom jag visade att jag har väldigt bra ledaregenskaper under projekten A och B”.

2. Jag vill gå ned i arbetstimmar efter föräldraledigheten

Det måste inte alltid finnas ett likhetstecken mellan ett väl utfört arbete och fulltid. Dock är det viktigt att hitta rätt tajming för samtalet om exempelvis att gå ner på deltid under en period. Allra bäst är att ta detta redan innan föräldraledigheten börjat.

 

Vid planeringsmötet är det viktigt att argumentera för både dig och arbetsgivaren. Annars kan din chef få intrycket att du inte är dedikerad dina uppgifter längre. Istället för att betona att du behöver mer tid med barnen, borde du argumentera ur din chefs synpunkt och intressen. Exempelvis: ”Om jag kunde arbeta hemifrån vissa tider i veckan kan jag hålla en bra kontakt med samtliga kunder i lugn och ro och på så sätt bidra med en bra kvalitét på mitt arbete och mina utförda arbetsuppgifter”.

3. Jag vill ha en löneökning

Att argumentera för högre lön bör grundas i prestation, inte ens privata situation. ”Vi har fått vårt andra barn och behöver mer pengar” är ingen bra argumentation när du diskuterar löneförhöjning med din arbetsgivare. Bättre är ”De senaste månaderna har jag varit ansvarig för detta projekt och jag har nått målen när det rör sig om x och y, därför borde jag få kompensation därefter genom en löneförhöjning”. Lyft fram vad du konkret har gjort för ditt team och företaget, det handlar om att ge och ta.

 
 

Kommentarer
  1. Planering med chefen? Så får du ut det mesta av samtalet!
    Soheila E | Wednesday,February 25.2015

    konkret nytta

Kommentera denna artikel
*

*