img-article-addressing-your-child's-behavior

Så hanterar du när barn missköter sig

Är du trött på allt tjafs hemma? Här är några experttips på hur du väljer dina strider med ditt barn, och vilka du bara borde släppa.

En del av att vara förälder är att hantera dåligt uppförande hos barnen. Att barnet missköter sig kan vara väldigt frustrerande på daglig basis, och det kan kännas som att man ständigt har en kamp med sina barn om att de ska uppföra sig bättre. Istället för att lägga tid på att bråka om saker som tandborstning, läggdags och dålig attityd, finns det några frågor du kan ställa dig själv, för att avgöra om beteendet är värt att ta tag i och gå till botten med.

Motsätter sig barnet familjens värderingar?

Det finns saker att stå upp för som förälder, och det är familjens värderingar. Till exempel, om det är viktigt i en familj att alla äter middag tillsammans är det värt att insistera om att alla sitter tillsammans vid middagsbordet och äter. Men fokusera inte dels på det och dels att barnet exempelvis inte äter. Bestäm (även med din partner) vad som är viktigt och vad ni inte tänker tumma på. Att förklara varför det till exempel är viktigt att sitta ned tillsammans vid middagsbordet och äta kvällsmat är en viktig del av att barnet ska förstå och lära sig rätta sig efter familjens regler.

Påverkar det barnets eller någon annans säkerhet?

Självklart kan du inte ge upp debatten om ni bråkar om något som kan vara skadligt för barnet eller andra. Att göra något som inte säkert är inte ens att diskutera, så gör detta klart med barnet.

Om jag låter detta fortsätta, kommer det komma en (säker) konsekvens för barnet naturligt?

Ditt barn kommer motsätta sig vad du tycker. Men ibland kan detta leda till naturliga negativa konsekvenser för barnet, vilket gör att barnet själv kan lära sig att inte fortsätta med detta beteende. Till exempel: om barnet vägrar att bära mössa en kall höstdag kommer han eller hon snart märka att det är kallt om öronen. Nästa gång du säger till barnet att bära mössa har det säkert lärt sig av sitt tidigare misstag.

Vad försöker mitt barn säga med detta beteende?

Ibland behöver man gå till botten med barnets beteende och se vad som egentligen är problemet. Ofta handlar det om behov hos barnet som inte tillgodoses, och barnet missköter sig på grund av specifika anledningar. Kanske ditt barn är hungrigt eller trött, eller saknar uppmärksamheten. Finns det ett sätt att ge barnet vad det behöver, eller distrahera med något annat istället?

 

Förutom att ställa sig själv dessa frågor när ens barn missköter sig, är att förbereda sig på dom genm att sätta upp en strategi hur problemet ska lösas. Om ditt barn gör något föredömligt, se till att lyfta fram detta och ge beröm. På så sätt blir det en del av barnets beteende, snarare än saker det måste göra för dig. På lång sikt kommer ditt barn hålla sig till positiva handlingar, och bråken kommer minska.

 

Oavsett vilket beteende du vill konfrontera hos ditt barn är det viktigt att vara konsekvent. Se till att du, din partner och andra vuxna i barnets närhet, så som er hjälp med barn, vet vad som gäller när det kommer till uppfostran.

 
 Kommentera denna artikel
*

*