shutterstock_3495342_web-227x100

6 tips på hur du undviker stress vid läxläsning

Barn lär sig gärna och mycket. När det kommer till läxläsning kan det dock förekomma problem med motivation och ork för läxor efter skoltid. Här har vi delat med oss av 6 tips som kan hjälpa dig och ditt barn att hantera läxläsningen bättre, oavsett om du har läxhjälp eller sköter läxläsningen själv.

Läxor kan vara både enformiga och långtråkiga, särskilt när det gäller ett ämne som barnet inte tycker är så roligt eller när barnet är trött efter en lång skoldag. Samtidigt lägger föräldrarna givetvis stor vikt vid läxläsning och att barnen sköter skolan, vilket kan leda till att även föräldrarna bygger upp en stress kring ämnet. Även om läxhjälp blir vanligare och vanligare finns det de föräldrar som sköter hela läxläsningsbiten i hemmet, vilket bygger på stressen ännu mer. Här är 6 tips från Care.com på hur du kan underlätta barnens läxläsning utan att skapa friktioner i familjen på grund av tjat och stress.

Lugn och ro

Allra viktigast vid läxläsning är lugn och ro. Om TV:n står på i bakgrunden eller om någon dammsuger i samma rum kan inlärningen och koncentrationen drabbas oerhört. Endast när det är lugnt runtomkring kan barnet koncentrera sig ordentligt. Därför är det bäst att barnet har en lugn plats där det kan göra läxorna i lugn och ro. Om du har privatlärare är det bästa om dessa sitter i ett enskilt rum, så att ditt barn kan fokusera på läxläsningen ordentligt utan att distraheras av saker runtomkring.

Rutiner

Att hitta en rytm i vardagen där läxläsning blir en naturlig del av dagen är hjälpsamt för att minska stress och tjat inför läxorna. När har ditt barn mest energi på eftermiddagen? Försök hitta en tid som passar ditt barn bäst. Kanske din son eller dotter kan fokusera bäst efter middagen, eller direkt efter skoltid? Prata igenom tillsammans när läxläsningen passar bäst på eftermiddagen, och upprätta en rutin efter detta. Försök också att tillämpa dessa tider när du lägger upp tider med din privatlärare eller läxhjälp.

Ha roligt!

Försök integrera lek i lärandet under läxläsandet, och visa att det också kan vara roligt att lära sig saker. Se till att använda bilder och sagor i lärandet, så att barnet förstår läxan lättare och tycker det är roligare att lära sig!

Beröm

Ge ditt barn ordentligt med beröm när det har gjort klart läxor eller har fått bra betyg i skolan. På så sätt kopplar barnet alla positiva delar med att sköta skolan, vilket uppmuntrar det fortsatta lärandet. Akta dig för alltför hård och negativ kritik, då barn i grundskoleåldern har svårt att hantera detta.

Självständighet

Att kunna sköta läxorna självständigt är något som ditt barn så småningom måste lära sig. Detta innebär också planering, ansvar och att lösa problem på egen hand. På grund av detta är det bra att även i tidig ålder låta barnet försöka själv och vara med och planera vilka timmar på dagen som läxläsningen ska ske. Även om stöd är viktigt bör man för framtiden förbereda barnet på att lösa uppgifter på egen hand, så försök att inte sitta bredvid hela tiden och lösa problemen åt barnet.

Stöd

Ditt barn lär sig än. Därför är det viktigt att det känner stöd från dig som förälder och att du finns där när problem uppstår. Läs igenom läxorna med barnet och se till att hjälpa till med struktur och undervisningsmaterial, så att barnet har alla förutsättningar för en rolig och självständig läxläsning – utan stress!

Vårt team på Care.com hoppas att detta har kunnat hjälpa inför läxläsningen denna termin och önskar alla föräldrar, privatlärare och skolelever en härlig höst!Kommentera denna artikel
*

*