shutterstock_93993001 Kopie

Behöver ditt barn läxhjälp?

För föräldrar med pressade scheman kan det ofta vara svårt att hinna med att hjälpa barnen med läxorna. Därför kan det löna sig att anställa en barnvakt som också erbjuder läxhjälp efter skolan. Här hittar du tips på hur du bäst går till väga för att anställa en läxhjälp.

Pressade arbetsscheman och andra ansvarsområden håller föräldrarna ofta hemifrån när barnen kommit hem efter skolan och ska göra sina läxor. Även barn som arbetar bra självständigt behöver ofta lite struktur och vägledning. Barn med svårigheter kan kräva ännu mer.

 

Att anställa både läxhjälp och barnvakt efter skolan kan bli kostsamt – och inte alltid nödvändigt. Många barnvakter är också kvalificerade att ge grundläggande läxhjälp och handledning för ditt barn. Hitta någon som kan fylla båda rollerna, och inte bara kommer du att spara pengar, men denna person kommer även att lära känna ditt barn ännu bättre. Barnvakten kommer att kunna ta itu med svårigheter med en större förståelse för ditt barn, och hans eller hennes individuella personlighet, intressen och beteenden.

 

Specialist inom föräldraskap, rådgivare och författare, Bonnie Harris, uppmanar föräldrar att först studera sitt eget motiv. Vilka är de bakomliggande orsakerna till varför föräldrar söker läxhjälp? “Är det för att förbättra sitt barns betyg så de mår bättre som förälder, eller är det för att hjälpa barnet att känna sig mer framgångsrika?” Det blir  tufft för barnet om hen inte är den primära orsaken för en handledningssituation, menar Harris.

 

Genom att skriva din första platsannons finns åtgärder du kan vidta för att se till att dina barn får en lämplig nivå av hjälp med läxläsning.

 

Skapa ett läxhjälp jobb

 

När du letar efter någon att hantera två jobb samtidigt, bör du vara specifik om vad du söker.

 

Vet du vad du har råd med. Förvänta dig inte att anställa någon och betala dem grundpriser – detta är ett mer specialiserat jobb än en vanlig barnvakt. Använd Care.com:s löneuträknare för att räkna ut de genomsnittliga priserna i ditt område och lägg sedan till några extra kronor i timmen.

 

Var specifik. När du lägger upp ett barnvaktsjobb på Care.com, klargör i både jobbtitel och beskrivning att du behöver läxhjälp. Ange även graden av läxhjälp och vad tjänsten kräver. Behöver du bara lite allmän tillsyn, eller har ditt barn behov av stödundervisning i ett eller flera ämnen. Detta kommer att underlätta ditt sökande för lämpiga kandidater.

 

Be om utbildning eller tidigare erfarenheter. Skriv att du söker någon som har tidigare erfarenheter av att hjälpa barn med läxor. En studerande eller nyutexaminerad skulle vara en bra kandidat för denna position. Du skulle till och med kunna hitta någon som studerar i det ämnet ditt barn behöver hjälp i.

 

Inkludera barnen. Harris menar också att det är inte bara lämpligt utan också nödvändigt att inkludera barn (åtta-år gamla eller äldre) i sökprocessen. Barn måste ha extra hjälp, eller åtminstone erkänna fördelarna med att ha denna hjälp. Harris föreslår att förklara situationen för barnet genom att säga något i stil med: “Jag vill anställa en läxhjälp som skulle kunna ge dig den hjälp jag kan inte ge dig. Vi skulle kunna hitta någon som fungerar bra med dig. Vad tror du? Hur tycker du en bra läxhjälp ska vara?”

 

Ansökningar för läxhjälp

 

 

Det är svårt nog att hitta en bra barnvakt. Nu måste du begränsa dig ytterligare och även hitta någon har en akademisk eller handledarbakgrund. Så fort ansökningarna börjar rulla in, så bör det vara det här du ska leta efter:

 

Sök efter olika intressen. Leta efter en sökande som deltar i olika fritids-och samhällsaktiviteter. En allmänbildad handledare kommer att ha mer resurser för att dra av när den ska försöka relatera till ett barn som kämpar för att förstå skolarbetet.

 

  1. En ansökan (och Care.com-profiler) kommer att ge dig en bra indikation på den sökandes nivå av utbildning och kunnande. Stavfel bådar kanske inte gott för den hjälp ditt barn behöver i svenska.

 

Leta efter rätt kompetens. Dr Teresa Signorelli har mer än 20 års erfarenhet av att göra läxprogram för barn och rådge föräldrar och lärare. Hon föreslår att en läxhjäpare bör ha god kommunikationsförmåga, självförtroende och en positiv och respektfull attityd.

 

Intervjua kandidaterna:

 

 

Begränsa din lista på kandidater till fem kanditader. Intervjua dem sedan på telefon eller i person. Bjud sedan hem dina två favoriter så att de kan träffa ditt barn och du kan fråga mer djupgående frågor.

 

Ställ rätt frågor. Kathy Slättengren, expert inom föräldrarskap och grundare av Priceless Parenting, föreslår att försöka upptäcka den sökandes motivation med frågor som: Varför har du valt denna typ av arbete? Vad gillar du mest med att arbeta med barn? Hur ska du motivera ett barn som inte vill göra läxor? Dessa frågor kommer att sålla bort människor som inte är genuint entusiastiska över positionen.

 

Testa den sökandes förmåga att lösa problem. Dr Signorelli råder föräldrar att överväga en sökandes problemlösning, kritiskt tänkande och social kompetens, i kombination med deras erfarenhet och professionell närvaro. Föreslå scenarier och fråga hur den sökande skulle kunna hantera dessa. En hemläxa hjälpare behöver “akturitär men också ödmjuk”, menar Signorelli.

 

Prata om barnet. Harris föreslår bland annat frågor som “Hur är dina undervisningsmetoder för att engagera barn? Finns det lekar för att göra lärandet roligare? Hur engagerad är du?”. Sökandens svar på dessa typer av frågor bör ge dig en god uppfattning om den sökande.

 

Inkludera barnen. Även om du kanske tvekar att presentera dina barn för en massa främlingar, så är det en bra idé för dem att möta de bästa kandidaterna. “Barnet ska helst träffa de sökande och vara förväntansfull över läxhjälpen”, säger Slättengren.

 

Hitta en bra match. Du bör anställa en läxhjälpare som dina barn tycker om och trivs med. Du bör också hitta någon som ”har möjlighet att kommunicera på det känslomässiga planet med barnet”, säger Slättengren.

 

Läxhjälpens effektivitet

 

 

Ditt jobb är inte över efter att du har bestämt dig för vilken kandidat du vill anställa. Uppfölj regelbundet för att se hur personen mår och om ditt barn förbättras med den läxhjälpen som det får.

 

Fråga dina barn. Du känner dina barn. Har du lagt märke till en förändring i deras inställning till skolarbetet – antingen positivt eller negativt? Är de entusiastiska över sin läxhjälp? Om det efter ett par veckor visar sig, att ditt barn fortfarande kämpar med läxorna, kan det tyda på att hjälpen inte är effektiv. Diskutera genast eventuella problem med din nya läxhjälpare.

 

Diskutera med barnets lärare. Schemalägg ett föräldramöte eller ring ditt barns lärare och frågar om ditt barns framsteg. Låt läraren veta om din nya läxhjälpare och be om feedback på ditt barns förbättring. Läraren kommer att kunna göra dig uppmärksam på eventuella problem och föreslå lösningar.

 

Naturligtvis, om ditt barn kämpar i skolan, kanske du behöver mer hjälp än en vad en läxhjälp kan ge. Anställ en lärare som kan hjälpa ditt barn och ge mer omfattande stöd.Kommentera denna artikel
*

*