Barnskötare

En barnskötare tar hand om barn som oftast är i förskoleåldern. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under tiden deras föräldrar arbetar. Om barnskötare är anställd på en förskola kompletterar han eller hon förskoleläraren. Läraren står för undervisningen, dvs. det pedagogiska utlärandet, medans barnskötare står för den mer praktiska biten. En barnskötare kan även arbeta som dagmamma/dagbarnvårdare.

Barnskötare arbetsuppgifter

En barnskötare arbetsuppgifter varierar beroende på var han eller hon arbetar, hur stora barngrupperna är samt om barnen har några specifika behov. Mindre barn kan behöva hjälp i form av blöjbyte, matning och påklädning, medan de lite större istället får lära sig baka, laga mat och leka tillsammans med dem. Barn får en möjlighet att utveckla sin fantasi och kunskap genom att måla, teckna och sjunga tillsammans med barnskötaren. Alla barn utvecklas olika och har olika intressen och därför är det otroligt viktigt att man anpassar ”undervisningen” efter den enskilda individen. En barnskötares arbetsuppgifter kan därför variera oerhört beroende på med vilka barn han eller hon arbetar.

Utbildning barnskötare

Tidigare kunde man få en så kallad barnskötarexamen efter vissa gymnasieutbildningar, men detta har avskaffats. Om man vill bli barnskötare får man därför söka sig till barn- och fritidsprogrammet. Detta gymnasieprogram är på 3 år och passar för dig som vill arbeta inom barnomsorgen. Dessutom finns det utbildningar på Komvux om man först senare kommer på att man vill arbeta som detta. En del orter erbjuder även kommunal vuxenutbildning för den som vill bli barnskötare. Med en barnskötare utbildning finns det många möjligheter. Man kan välja att arbeta på förskola, dagbarnvårdare och ibland även med barn som kan behöva extra stöd och hjälp. Om man sedan väljer att bygga på sin barnskötare utbildning finns även möjligheter att arbeta på barn- och BB-avdelningar och sjukhus. För att arbeta på barnavdelningen krävs det ofta dock att man har en utbildning som undersköterska.